Буда Антоніна Героніївна

Навчально-методична робота

 

З 1994 р. є провідним лектором Інституту машинобудування та транспорту, читає лекції для студентів спеціальностей «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи»; «Автомобілі та автомобільне господарство». За період роботи в навчальному закладі видано 20 методичних вказівок, 6 посібників.

 

Створений навчально-методичний комплекс дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – Інженерна механіка та 6.070106 – «Автомобільний транспорт», відповідно спеціальностей «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи»; «Автомобілі та автомобільне господарство», освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр.

 

Розроблений пакет тестових ККР з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – Інженерна механіка та 6.070106 – «Автомобільний транспорт», відповідно спеціальностей «Технологія машинобудування»,«Металорізальні верстати та системи»; «Автомобілі та автомобільне господарство».

 

Зареєстровано 3 дистанційних курси (два – сумісно зі ст. викл. Слободяюк О. В. до розділу «Нарисна геометрія», один – сумісно зі ст. викл. Архіпчук М. Р. до розділу «Інженерна графіка») з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка»).

 

                  Готувала для участі у 2-му турі Всеукраїнської студентської олімпіади з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ (5-8 квітня 2011 року, «ХАІ» м. Харків –  студент  Піонткевич О. В. посів 3 місце), у Всеукраїнській студентській олімпіаді з інженерної та комп’ютерної графіки (11-15 квітня 2011 року, ЧДТУ м. Черкаси – студент Піонткевич О. В. посів 1 місце), для участі у 2-му турі Всеукраїнської студентської олімпіади з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ (2-6 квітня 2012 року, «ХАІ» м. Харків –  студент  Поліщук А. В. посів 4 місце).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


Навчально-методичний комплекс дисципліни:

     

    Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (спеціальність 131 - прикладна механіка, 133 - галузеве машинобудування, спеціальність 274 - автомобільний транспорт):

2 семестр

 

Методичні вказівки

1. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии для всех форм обучения / Кузьмін О. М. та інші – Вінниця: 1978. – 65 с.
2. Методические указания по начертательной геометрии для иностранных студентов / Кузьмін О. М., Буда А. Г. – Вінниця: 1982. – 72 с.
3. Методические указания по начертательной геометрии для студентов заочной формы обучения / Кузьмін О. М., Ніколаєва Ю. М.,

Буда А. Г. – Вінниця: 1983. – 53 с.
4. Методические указания к выполнению графических заданий на тему: «Проекционное черчение» / Борщевская Л. І. та інші – Вінниця: 1988. – 53 с.
5. Методические указания к выполнению графических заданий на тему: «Строительные чертежи» / Борщевская Л. І., Гота Є. О.,

Буда А. Г. – Вінниця: 1988. – 34 с.
6. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии для студентов специальностей 0501 и 1609/ Борщевская Л. І. та інші – Вінниця: 1988. – 66 с.
7. Методические указания к выполнению графических заданий на тему: «Шпоночное соединение»/ Борщевская Л. І. та інші – Вінниця: 1989. – 47 с.
8. Методические указания к выполнению графических заданий на тему: «Резьбовые соединения». ч.1. Содержание работ / Буда А. Г., Кожем’яко В. П., Король О. В., Бєлка В. М. – Вінниця: 1992. – 53 с.
9. Методичні вказівки до виконання графічних завдань на тему: “Різьбові з’єднання”. ч.1. Зміст робіт / Буда А. Г., Кожем’яко В.П., Король О.В., Бєлка В.М. – Вінниця: 1992. – 43 с.
10. Методичні вказівки до виконання графічних завдань на тему: “Різьбові з’єднання”. ч.2. Варіанти графічних завдань / Буда А. Г., Кожем’яко В. П., Король О. В., Бєлка В. М. – Вінниця: 1992. – 35 с.
11. Методические рекомендации и справочные таблицы к выполнению заданий по курсу машиностроительного черчения / Буда А. Г., Кожем’яко В. П., Король О. В., Бєлка В. М. – Вінниця: 1992. – 39 с.
12. Методичні рекомендації та додаткові таблиці до вико-нання завдань з курсу машинобудівного креслення / Буда А. Г.,

Кожем’яко В. П., Король О. В., Бєлка В. М. – Вінниця: 1992. – 39 с.
13. Збірник задач з нарисної геометрії для студентів бакалаврських напрямків 6.0902; 6.0923 спеціальностей 7.090202; 7.090203; 7.090215 ступеневої підготовки спеціалістів з вищою світою / Буда А. Г. – Вінниця: ВДТУ,1996. – 57 с.
14. Методичні рекомендації до виконання графічних завдань з нарисної геометрії та варіанти завдань для студентів бакалаврських напрямків 6.0902; 6.0923 спеціальностей 7.090202; 7.090203; 7.090215 ступеневої підготовки спеціалістів з вищою освітою / Буда А. Г., Король О. В. – Вінниця: ВДТУ,1996. – 42 с.
15. Методичні рекомендації з нарисної геометрії для розв’язання позиційних задач до теми: “Пряма та площина” для студентів бакалаврських напрямків 6.0902; 6.0923 спеціальностей 7.090202; 7.090203; 7.090215; 7.092324 ступеневої підготовки спеціалістів з вищою освітою / Буда А. Г. – Вінниця: ВДТУ,1997. – 57 с.
16. Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) у Вінницькому національному технічному університеті / Лисенко Г. Л., Буда А. Г., Обертюх Р. Р. – Вінниця: ВНТУ,2006. – 60 с.
17. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з інженерної графіки та варіанти завдань для студентів електронних спеціальностей ЗФН / Буда А. Г., Король О. В. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 30 с.
18. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії та варіанти завдань для студентів машинобудівних спеціальностей ЗФН / Буда А. Г., Король О. В. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 48 с.
19. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів другого курсу машинобудівних спеціальностей заочної форми навчання до тем: «Складальне креслення» (3-й семестр); «Деталювання» (4-й семестр) / Буда А. Г., Мельник О. П., Король О. В. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 49 с.
20. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу машинобудівних спеціальностей заочної форми навчання / Буда А. Г., Король О. В. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 55 с.

21. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи  «Ескізи деталей та складальний кресленик виробу» з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів напряму підготовки «Зварювання» / Мельник О. П., Буда А. Г., Боцула М. П. – Вінниця: ВНТУ – 2017 – 28 с. 


Посібники

1. Буда А. Г. Інженерна графіка. Зварні з'єднання: навчальний посібник / Буда А. Г., Король О. В. – Вінниця : ВДТУ, 1998. – 84 с.
2. Буда А. Г. Проекційне креслення. Вигляди, розрізи, перерізи : навчальний посібник / Буда А. Г., Король О. В. – Вінниця : ВДТУ , 2001. – 109 с.
3. Буда А. Г. Проектування форм технічних деталей та аксонометричні проекції : навчальний посібник / Буда А. Г., Король О. В., Пащенко В. Н. – Вінниця : ВДТУ , 2001. – 92 с.
4. Буда А. Г. Збірник прикладів та задач з теоретичними відомостями для студентів машинобудівних спеціальностей : навчальний посібник / Буда А. Г. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 144 с.
5. Буда А. Г. Конспект лекцій з нарисної геометрії для студентів машинобудівних спеціальностей : навчальний посібник / Буда А. Г. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 114 с.
6. Буда А. Г. Виконання та читання складальних креслень : навчальний посібник / Буда А. Г., Король О. В. – Вінниця : ВНТУ , 2009. – 146 с.
7. 
Буда А. Г., Обертюх Р. Р, Архипчук М. Р. Розрахунок геометричних параметрів і виконання робочих креслеників основних ланок зубчастих циліндричних, конічних,  черв’ячних, ланцюгових передач :  Навчальний. посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 84 с. 

8. Буда А. Г., Мельник О. П., Гречанюк М. С. Креслення. Частина I Теоретичні основи геометричного креслення : навчальний посібник – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 85 с.

9. Буда А. Г., Корчевський Б. Б., Питання та задачі самоконтролю знань студентів машинобудівних та будівельних спеціальностей в розділі «Нарисна геометрія» : Навчальний посібник – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 87 с.

10. Буда А. Г., Гречанюк М. С. Креслення. Частина II Елементи нарисної  геометрії та проекційне креслення : навчальний посібник – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 112 с. 


Дистанційний курс

1. Буда А. Г., Слободянюк О. В. Лекції з нарисної геометрії, дисципліна «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка»,

Ін-т МТ, курс зареєстрований та опублікований – Вінниця: ВНТУ, Центр дистанційної освіти, 2007. – 80 с.
2. Буда А. Г., Слободянюк О. В. Тести з нарисної геометрії, дисципліна «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка»,

Ін-т МТ, курс зареєстрований та опублікований – Вінниця: ВНТУ, Центр дистанційної освіти, 2008. – 40 с.
3. Буда А. Г., Архіпчук М. Р. Інженерна графіка, дисципліна «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», Ін-т МТ,

курс зареєстрований та опублікований – Вінниця: ВНТУ, Центр дистанційної освіти, 2010. – 80 с.