Буда Антоніна Героніївна

Наукова робота

 

 

 Напрямок наукових досліджень – «Аналіз та обробка геометричних зображень». 

За науковим напрямом почала працювати з 1986 року, з 1987 р – пошукач на здобуття наукового ступеня.
Тема дисертації: «Розробка моделей та дослідження прикладних методів обробки геометричних зображень на підставі момент них характеристик». Спеціальність 05.03.16 – застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях.
Автор 59 науково-методичних видань, із них 13 із переліку ВАК України, 2-х авторських свідоцтв та 8-ми патентів.
До співпраці за науковим напрямом щорічно залучаються кращі студенти, які приймають участь в проведенні науково-технічних конференціях університету та в міжнародних конференціях.


Депоновані статті

 

1.      Кожемяко В. П., Теренчук А. Т., Буда А. Г. Позиционирование объектов с помощью систем технического зрения на основе фотоприемных устройств :

Деп. в УкрНИИНТИ, 1988. – 13 с.

2.      Красиленко В. Г, Буда А. Г. Новые признаки, их свойства, основанные на использовании инвариантных моментов и возможности их применения в теории распознавания образов : Деп. в УкрНИИНТИ, 1988. – 44 с.

3.      Буда А. Г. Использование инвариантных моментов в распознавании образов : Деп. в УкрНИИНТИ, 1991. – 18 с.

4.      Буда А. Г. Статистический анализ погрешностей дискретизации определения площади изображений : Деп. в УкрНИИНТИ, 1992. –
22 с.

5.      Буда А. Г. Математическое моделирование геометрии образа на основе новой моментной характеристики «центр-образ» : Деп. в ДНТБ України, №1333 –Ук -95. – 12 с.

6.      Мартинюк Т. Б., Лисенко Г. Л., Буда А. Г., Король О. В. Методы структурной реализации оператора группового суммирования : Деп. В ТНТБ України, №2383, Ук-96. – 57 с.

7.      Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Фофанова Н. В., Кожем’яко А. В. Функциональная организация устройства распознавания симметричных изображений : Деп.ТНТБ

України, №  4 ,Ук-98. – 12 с.

Препрінт

1.      Кожемяко В. П., Гара А. К., Буда А. Г., Мартинюк Т. Б. Параллельная обработка изображений : Ужгород, 1993. – 88 с.

 

 

Статті  іноземних видань

1.      Кожемяко В. П., Красиленко В. Г., Буда А. Г., Северилов В. А. The modeling of the identification procedures, based of the application of the geometric invariants, in the course of division of the object images into classes / Pattern reagnition and image analysis, №3, 1992.

2.      Буда А. Г., Мартинюк Т. Б. Methods of representation of the symmetric images in devices of recognition / Proceeding of SPIE/ Vol. 4425 (2001).

3. Recognition system of unauthorized changes in rows of vehicle motion / Andrii V. Kozhemiako, Leonid M. Kupershtejn, Tatiana B. Martyniuk, Antonina H. Buda, Denis V. Lischuk, Olena S. Vasyl’kiva, Andrzej Kotyra, Askarova Nursanat  // Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, Volume 981618 (December 17, 2015); doi:10.1117/12.2229017 (Scopus).

 

 

Фахові видання

1.      Буда А. Г. Виявлення ознак симетричних контурів плоских об’єктів //Вісник ВПІ, №5, 2000, Вінниця.

2.      Мартинюк Т. Б., Буда А. Г, Козлова В. І., Хом’юк В. В. Часові аспекти сортування великих масивів інформації // Сборник трудов междунар. симпозиума «Наука и предпринимательство», Винница-Мукачево, 2001.

3.      Мартинюк Т. Б., Буда А. Г.Особенности нетрадицион-ного кодирования данных  при ассоциативной обработке//Вісник ЧІТІ, матеріали НТК “Приладобудування-2001”, Черкаси, 2001.

4.      Буда А. Г., Мартинюк Т. Б., Лисенко Г. Л. Техническая реализация признаков,полученных на основе исследования функциональных характеристик изображений//«Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології», 2, 2002.

5.      Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Куперштейн Л. М., Расенко Р. А. Организация конвейерного  процессора для порогового суммирования элементов векторного массива // Сборник трудов междунар. НТК «Приборостроение-2004», Винница-Ялта, 2004.

6.      Буда А. Г. Машинне моделювання аналітичних характеристик для формування інформативних ознак / Буда А. Г. // «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Хмельницький, №1, 2004.

7.      Буда А. Г. Алгоритм стиснення зображень та його класифікаційні ознаки /

Буда А. Г.,  Король О. В.//Науково–фахове видання «Геометричне та компютерне моделювання». Збірник наукових праць, Випуск 8. Харків,  2005.

8.      Мартинюк  Т. Б. Особливості організації блока керування для системи розпізнання двовимірних зображень /Мартинюк  Т. Б., Буда А.Г., Фофанова Н. В.//Електронний науковий журнал «Наукові праці ВНТУ», № 3, - gournal/ VNTU/2008-3.

9.      Буда А. Г. Ознакові характеристики орієнтацій симетричних зображень /Буда А. Г. // «Геометричне та комп’ютерне моделювання». Збірник наукових праць. Випуск  25. Наукове фахове видання. Харків, 2009.

10.  Буда А. Г. Еталони зцентрованих зображень, отриманих на новітній елементній базі / Буда А. Г., Мартинюк Т. Б. // Вісник ВПІ. – 2010 – №5.

11.  Мартинюк  Т. Б. Классификатор биомедицинских сигналов / Мартинюк  Т. Б., Буда А. Г., Хомюк В. В., Кожемяко А. В., Куперштейн Л. М. // Искусственный интеллект 2010.

     12. Буда А. Г. /Підхід до активізації знань студентів з інженерної та комп’ютерної графіки // Буда А. Г., Слободянюк О. В. // Науково-             

           технічний   збірник «Технічна естетика і дизайн». (Спецвипуск) Випуск 8. – Київ, 2011.

13. Буда А. Г. Математична модель перетворення двовимірних зображень / Буда А. Г.  //«Прикладна геометрія та інженерна

      графіка». Міжвідомчий науково-технічний збірник.  Випуск  89. Наукове фахове видання. Київ, 2012.

14. Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Любчич С. П., Кирияченко А. О. Синтез блока керування для оптоелектронного процесора розпізнавання

      зображень /Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Любич С. П., Кирияченко А. О. // Вісник ВПІ, №6, 2014 – С. 50 - 57.

15. Буда А. Г., Кужель В. П., Юров А. Р . Графічні моделі конструювання форм кузова автомобіля /Буда А. Г., Кужель В. П., Юров А. Р .

      // Сучаснi технологii в машинобудуваннi та транспортi. Науковий журнал – Луцьк: Луцький НТУ - 2016. - Випуск №1(5). – С. 32 - 37.

16. . Буда А. Г., Мартинюк Т. Б., Куперштейн Л. М., Кожем’яко А. М. Метричні ознаки в двовимірному та тривимірному просторі // Оптико- електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2017. – №2 – С. 11 - 17.

17. Буда А. Г., Кужель В. П., Юров А. Р. Моделювання зовнішніх поверхонь легкового автомобіля в тривимірному просторі за допомогою сплайнів // Вісник машинобудування та транспорту Науковий журнал – Вінниця : Вінницький НТУ –2018. – Випуск №1(7). – С. 26 – 34.

18. Кужель В.П., Буда А.Г., Юров А.Р. Варіанти моделювання зовнішніх форм автомобіля із застосуванням сучасних технологій 3D графіки// Сучаснi технологii в машино-будуваннi та транспортi. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. - Випуск №1(10). 

 

 

 

Наукові видання

1.      Кожем’яко В. П. Применение линейных фотоприемных устройств в системах технического зрения / Кожем’яко В. П., Теренчук А. Т., Буда А. Г. // Матеріали ВНТК з оптоелектроніки, Вінниця, 1987.

2.      Кожем’яко В. П. Исследование влияния возмущающих факторов на точность определения моментных признаков / Кожем’яко В. П., Красиленко В. Г., Буда А. Г. // Тези Всесоюзної наради з КЧФ та ОЕУ, Барнаул, 1989.

3.      Красиленко В. Г. Преобразование (сжатие) изображения в его «центр-образ» - новое эффективное описание изображения и возможности применения его в области обработки изображений /  Красиленко В. Г., Буда А. Г.// Тези ВНТК, Львів, 1990.

4.      Красиленко В. Г. Формирование системы признаков на основе «центра-образа» / Красиленко В. Г., Буда А. Г.// Тези ВНТК, Уфа, 1992.

5.      Кожем’яко В.П. Выбор инвариантных признаков для классификации распознаваемых изображений с помощью геометрических моментов / Кожем’яко В.П., Красиленко В. Г., Буда А. Г. // Тези допов. НТК з міжнар. участю «Приборостроение – 92», Керч, 1992.

6.      Буда А. Г. Дослідження геометричних зображень об’єктів та формування ознак за допомогою декартових моментів / Буда А. Г., Король О. В. // Праці 2-ї Всеукраїнської мінар. конф.“Укробраз – 94”, Україна, 1994.

7.      Кожем’яко В. П. Алгоритм формування ознак та обробки в пристроях розпізнавання симетричності зображень об’єктів  / Кожем’яко В. П., Буда А. Г., Мартинюк Т. Б. // Матеріали НТК з міжнар. Участю, Вінниця – Львів, 1995.

8.      Кожем’яко В. П. Аналитическая оценка геометрических особенностей изображения / Кожем’яко В. П., Буда А. Г., Мартинюк Т. Б. // Материалы межд. научно-практ. конф. «Современные проблемы геометрического моделирования», Мелитополь, 1995.

9.      Буда А. Г. Контрольно-обучающие программы в курсе начертательной геометрии

            / Буда А.Г., Король О. В., Дусанюк С. В. // Материалы межд. научно-практ. конф.      

           «Современные проблемы геометрического моделирования», Мелитополь, 1996.

10.  Буда А. Г. Конструирование моментных признаков на этапах распознавания классов и подклассов изображений / Буда А. Г.,  Мартинюк Т. Б. // Праці 3-ї Української конф. з автоматичного керування «Автоматика-96». т. 2 Севастополь, 1996.

11.  Буда А. Г. Структурный переход от исходных признаков к результативным на этапах предварительной обработки изображений / Буда А. Г., Мартинюк Т. Б., Ліщинська Л.Б. // Матеріали НТК з міжнародною участю «Приборостроение-96», Винница-Судак, 1996.

12.  Мартинюк Т.Б. Паралельный алгоритм многооперационного сложения и его отображение на матричные структуры / Мартинюк Т. Б., Буда А. Г. // Матеріали НТК з міжнародною участю «Приборостроение-96», Винница-Судак, 1996.

13.  Буда А. Г. Розпізнавання зображень на основі формування ознакового простору / Буда А. Г. // Матеріали НТК з міжнародною участю «Приборостроение-96», Винница-Судак, 1996.

14.  Буда А. Г.  Особенности реализации устройств управления для систем технического зрения / Буда А. Г., Мартинюк Т. Б.,Лисенко Г. Л. // Матеріали НТК з міжнародною участю «Приборостроение-96», Винница-Судак, 1996.

15.  Буда А. Г. Формування творчої особистості майбутнього фахівця / Буда А. Г. // Тези допов. НПК “Проблеми гуманізації і духовності в контексті науково-технічного поступу”, Вінниця, 1996.

16.  Мартинюк Т. Б. Математична модель систолічного алгоритму інтегральної операції.  / Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Кожем’яко А. В.// Матеріали 4-ї міжнар. НТК «Контроль і управління в технічних системах (КУТС-97), Вінниця, 1997.

17.  Буда А. Г. Машинное моделирование изменений центральных моментов для создания классификационных характеристик изображения / Буда А. Г., Мартинюк Т.Б. // Материалы 5-й междунар. НТК «Современные проблемы геометрического моделирования», Мелитополь, 1998.

18.  Буда А. Г. Розум науковий і розум технічний: істина проти реальності / Буда А. Г.,  Краснонос Н. А. // Збірник доповід. НПК конф. «Творчість, духовність, гуманізм в просторі освіти», Вінниця, 1998.

19.  Буда А. Г. Математические модели признакового пространства для анализа изображений  / Буда А. Г.,  Король О. В. // Материалы 6-й междунар. НПК «Современные проблемы геометрического моделирования», Мелитополь, 1998.

20.  Буда А. Г. Методы представления симметричных изображений в устройствах распознавания  / Буда А. Г.,  Мартинюк Т.Б. // Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2000». Збірник тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, 2000.

21.  Буда А. Г. Особливості ознак при аналізі правильних зображень / Буда А. Г., Король О. В. // Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2002». Збірник тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, 2002.

22.  Буда А. Г. Базис геометричних ознак зображень та особливості їх застосування / Буда А. Г., Мартинюк Т. Б., Кормановський С. І., Король О. В. // Праці   6-ї  міжнар. НПК “Сучасні проблеми геометричного моделювання”, Львів, 2003.

23.  Кормановський С. І. / Кормановський С. І., Буда А. Г., Білинський В. Й.,

Шведюк А. Г. // Праці   6-ї  міжнар. НПК “Сучасні проблеми геометричного моделювання”, Львів, 2003.

24.  Мартинюк Т. Б. Особливості багатооперандної обробки векторного масиву чисел за методом різницевих зрізів / Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Куперштейн Л. М., Балашов К. А.  // Матеріали ІІІ міжнар. НПК “Динаміка наукових досліджень-2004”, т. 55 “Сучасні інформаційні технології”, Дніпропетровськ, 2002.

25.  Буда А. Г.  Технічна діяльність та етична відповідальність інженера  / Буда А. Г., Король О. В. // «Гуманізм та освіта», Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, 2004.

26.  Мартинюк Т. Б. Особливості багатоопераційної обробки векторного масиву  чисел  за методом різницевих зрізів / Мартинюк Т. Б., Буда А. Г. // 3-я Міжнар. наук.-практ. конф. «Динаміка наукових досліджень –’2004» – Дніпропетровськ, 2004.

27.  Мартинюк Т. Б. Организация  конверторного процесса для порогового суммирования элементов векторного массива / Мартинюк Т. Б., Буда А. Г. //

Міжнар. наук.– техн. конф. «Приборостроение – 2004». Вінниця–Ялта, 2004.

28.  Мартинюк Т. Б. Модель унітарного перетворення векторних масивів в даних з  

     різницевими зрізами / Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Юрченко М. О. // 8-ма наук.-

   техн.  конф. «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2005)», Універсум  

        Вінниця, 2005.

29.  Мартинюк Т. Б. Формалізований опис пара­лельного алгоритму сортування за методом паралельного обміну / Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Власійчук  В. В. // Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і технології». Бєлгород, 2006.

30.  Мартинюк Т.Б.  Нейросетевой подход к сортировке числового массива /Мартинюк Т.Б., Буда А.Г., Власійчук  В.В. // Міжнар. наук.-практ. конф. «Современные инфор-мационные и  электронные технологии». Одеса, 2006.

31.      Буда А. Г. Математичні моделі розпізнання силуетів двомірних зображень /

       Буда  А.Г. //5-а Міжнар. наук.-практ. конф., «Сучасні наукові дослід­ження   

       ’2006». Дніпропетровськ, 2006.

32.  Буда А. Г. Особливості формування професійної культури студентів як складової  цінності освіти / Буда А. Г., Король О. В. // «Гуманізм та освіта»,Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, 2006.

33.  Буда А.Г. Різновиди моментних характеристик для аналізу форм симетричних зображень / Буда А. Г.,  Мартинюк Т. Б. // Міжнар. наук.-практ. конф., «Автоматика 2006». – Вінниця, 2006.

34.  Мартинюк Т. Б.  Організація нейромережі для класифікації біоелектричних сигналів/ Мартинюк Т. Б.,  Буда А. Г.,  Топчанюк М. О.// Міжнар. наук.-техн. конф.  «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування». – Вінниця, 2007.

35.  Мартинюк Т. Б. Класифікаційна модель одиничних кодів / Мартинюк Т. Б.,

Буда А. Г., Фофанова Н. В.  // 1–а  Міжнар. наук.-практ. конф.  «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення  інформації».– Вінниця, 2007.

36.  Буда А. Г. Особливості алгоритмів розпізнавання симетричних зображень /

37.  Буда А. Г.  //Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2010». Збірник тез доповідей 5-ї між нар. наук.-техн. конф., Вінниця, 2010.

38.  Мартинюк Т. Б. До проблеми моделювання базових нейрооперацій /

Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Куперштейн Л. М., Кожем’яко А. В., Хомюк В. В. //Интеллектуальные системы. ИИ-2011: мат-лы  Междунар.  научно- техн. конф.–Донецк: ІПШІ «Наука і освіта». – 2011.

39.  Мартинюк Т. Б. Процедури асоціативного пошуку інформації в око-процесорному базисі / Мартинюк Т. Б.,  Атаманенко В. В., Бендера А. О. // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації». Тези  доп. 3-ї Міжнар.наук.-практ.конф. –  Вінниця, 2011.

40.  Мартинюк Т. Б. Реалізація багатофункціонального паралельного суматора на ПЛІС/ Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Куперштейн Л. М., Хом’юк В. В. // «Сучасні інформаційні та електронні технології». Мат-ли 13-ї Міжнар. наук.-практ.конф., Одеса, 2012.

41.  Буда А. Г. Ознакові характеристики геометричних форм контурів плоских зображень / Буда А. Г.,  Поліщук А. М., Кожемяко А. В. // «Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2012». Збірник тез доп. 6-ї Міжнар.

наук.-техн. конф., Вінниця, 2012.

42.  Фофанова Н. В.Багатофункціональний блок керування для оптичної системи розпізнавання / Фофанова Н. В., Буда А. Г., Любич С. П. //«Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2012». Збірник тез доп. 6-ї Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця,  2012.

43.  Мартинюк Т. Б. Особливості використання нейромережевих технологій у медичній діагностиці / Мартинюк Т. Б.,  Буда А. Г., Куперштейн Л. М., Кожем’яко А. В., Медвідь А. В. // «Інтернет-ОСВІТА-НАУКА-2012» Праці 8-ї всеукраїнської Міжнар. наук.-практ. конф. ІОН-2012, Вінниця, 2012.

44.    Kupershtein L. M., Martyniuk T. B., Buda A. G., Krentsin M. D. The methodology of  autonomous neural network module designing in

               matlab for the medical diagnosis // Праці 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, 

               перспективи) 2017», 16-18 травня 2017 р., Київ-Черкаси : – К. КВЦ «Київський університет», 2017. – с. 57 – 58.

       45.    Кужель В. П., Буда А. Г., Юров А. Р. До питання варіантів моделювання зовнішніх поверхонь кузова легкового автомобіля // Матеріали 

                Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23–25

                жовтня 2017 р.: Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та

                 інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С. 114 – 116.

       46.    Войтович О. П., Буда А. Г., Головенько В. О. Дослідження методів аналізу соціальних мереж як середовища інформаційних війн // Тези                  доповідей 6-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», 24 – 25 жовтня, 2017 р. –                    Вінниця: ВНТУ, 2017. – с. 76 – 80.

       47. Кужель В.П., Буда А.Г., Юров А.Р. Моделювання зовнішніх поверхонь кузова автомобіляToyota Land Cruiser 200 за допо-могою сплайнів    Матеріали VІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного          транспорту», 12–13 квіт-ня 2018 р. : Збірник наукових праць / Міністерство освіти та науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.] . – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 110 – 113. Режим доступу http://atmconf.vntu.edu.ua/material2018.pdf

Авторські свідоцтва та винаходи

1.      А.с. №1526464. Устройство для определения параметров изображения / В. П. Кожем’яко,  А. Т. Теренчук , А. Г. Буда , В. Б. Гайда. – 1989.

2.      А.с. №1647610. Устройство для центрирования изображений / В. Г. Красиленко,   А. Г. Буда. – 1991.

      3.     Патент Російської федерації №2016211.Способ сложения и восстановления  временных интервалов / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк,  А. Г. Буда, Ю. Ф. Кутаєв,  К. В. Кожем’яко. – Бюл. №14,1993.

4.     Патент України  №3741. Спосіб розпізнавання симетричності зображень об’єктів і пристрій для його реалізації / В. П. Кожем’яко, В. Г. Красиленко, А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк. – Бюл. №6 - 1, 1994.

5.      Патент України №6204. Мікропрограмний автомат / В. П. Кожем’яко,

Т. Б.Мартинюк,  А. Г. Буда, Ю. Ф. Кутаєв, К. В. Кожем’яко. – Бюл. №8-1, 1994.

6.      Патент Російської федерації, №2037204.  Способ распознавания симметричности  изображений объектов и устройство для его осуществления / В. П. Кожем’яко, В. Г. Красиленко , А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк. – Бюл. №16, 1995.

7. Патент Російської федерації №2018937. Мікропрограмний автомат

           /В. П. Кожем’яко, Ю.Ф. Кутаєв, Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, К. В. Кожем’яко. – Бюл. №19,1994.

8.  Патент України № 22817 А. Спосіб паралельного додавання та відновлення тривалостей групи часових інтервалів / В. П. Кожем’яко, Л. І. Тімченко,Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, Л. Б. Ліщинська. – Бюл.№3, 1998.

9.  Патент України № 23431 А. Цифровий оптоелектронний процесор багаторівневих   

          зображень / Т. Б. Мартинюк, В. П.Кожем’яко,  А. Г. Буда, Л. Б. Ліщинська, Н. І. Заболотна, В. В.Шалота – Бюл.№4, 1998.

10.  Патент України №52678. Пристрій для розпізнавання симетричності зображень об’єктів / А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк, В. П.Кожем’яко,  В. І. Андрущенко,  С. А. Буда  – Бюл.№1, 2003.

11.  Деклараційний патент  України 366183А. Пристрій для оброблення тривалостей імпульсів / Т.Б. Мартинюк,  А. Г. Буда, М. О. Юрченко, Абу Дайя Усама.  Бюл. №4, 2004.

12.  Патент України №.34857. Пристрій для сортування чисел / Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, Л. В. Огороднійчук,  Ю. А. Пахомов. – Бюл. №16, 2008.

13.  Патент на корисну модель, № 60732. Пристрій для визначення мінімального числа / Т. Б. Мартинюк,  А. Г. Буда,  О. О. Портянін. – Бюл. № 12, 2011.

14. Пат. України. МПК G06G 7/00 (2018.01) Пристрій для моделювання нейрона / Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Біляєва А. С., Запетрук Я. В., заявник та патентновласник Вінницький національний технічний університет, заявл. 26.12.2017, опубл. 10.05.2018, Бюл. №9.