Буда Антоніна Героніївна

Розробки

Авторські свідоцтва та винаходи

1. А.с. №1526464. Устройство для определения параметров изображения / В. П. Кожем’яко, А. Т. Теренчук , А. Г. Буда , В. Б. Гайда. – 1989.

2. А.с. №1647610. Устройство для центрирования изображений / В. Г. Красиленко, А. Г. Буда. – 1991.

3. Патент Російської федерації №2016211.Способ сложения и восстановления временных интервалов / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда,

Ю. Ф. Кутаєв, К. В. Кожем’яко. – Бюл. №14,1993.

4. Патент України №3741. Спосіб розпізнавання симетричності зображень об’єктів і пристрій для його реалізації / В. П. Кожем’яко, В. Г. Красиленко ,

А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк. – Бюл. №6 - 1, 1994.

5. Патент України №6204. Мікропрограмний автомат / В. П. Кожем’яко,

Т. Б.Мартинюк, А. Г. Буда, Ю. Ф. Кутаєв, К. В. Кожем’яко. – Бюл. №8-1, 1994.

6. Патент Російської федерації, №2037204. Способ распознавания симметричности изображений объектов и устройство для его осуществления / В. П. Кожем’яко, В. Г. Красиленко , А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк. – Бюл. №16, 1995.

7. Патент Російської федерації №2018937. Мікропрограмний автомат

/В. П. Кожем’яко, Ю.Ф. Кутаєв, Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, К. В. Кожем’яко. – Бюл. №19,1994.

8. Патент України № 22817 А. Спосіб паралельного додавання та відновлення тривалостей групи часових інтервалів / В. П. Кожем’яко, Л. І. Тімченко,

Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, Л. Б. Ліщинська. – Бюл.№3, 1998.

9. Патент України № 23431 А. Цифровий оптоелектронний процесор багаторівневих

зображень / Т. Б. Мартинюк, В. П.Кожем’яко, А. Г. Буда, Л. Б. Ліщинська,

Н. І. Заболотна, В. В.Шалота – Бюл.№4, 1998.

10. Патент України №52678. Пристрій для розпізнавання симетричності зображень об’єктів / А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк, В. П.Кожем’яко, В. І. Андрущенко,

С. А. Буда – Бюл.№1, 2003.

11. Деклараційний патент України № 366183А. Пристрій для оброблення тривалостей імпульсів / Т.Б. Мартинюк, А. Г. Буда, М. О. Юрченко, Абу Дайя Усама. –Бюл. №4, 2004.

12. Патент України №.34857. Пристрій для сортування чисел / Т. Б. Мартинюк,

А. Г. Буда, Л. В. Огороднійчук, Ю. А. Пахомов. – Бюл. №16, 2008.

13. Патент на корисну модель, № 60732. Пристрій для визначення мінімального числа / Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, О. О. Портянін. – Бюл. № 12, 2011.