Буда Антоніна Героніївна

Резюме

 

В 1976 р. закінчила Вінницький політехнічний інститут за  спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».  За направленням  працювала інженером на кафедрі технології та автоматизації машинобудування.

 

З листопада 1977 р. обрана асистентом кафедри нарисної геометрії ВПІ, з 1987 р – пошукач  на здобуття наукового ступеня.

 

В 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка моделей та дослідження прикладних методів обробки геометричних зображень на підставі моментних характеристик». Після захисту кандидатської дисертації старшим викладачем, доцентом кафедри  інженерної та компютерної графіки Вінницького національного технічного університету.

 

Автор 21 методичних вказівок, 10-ти посібників,  85 науково-методичних  праць, із них 15 із переліку ВАК України, 2-х авторських свідоцтв та 12-ти патентів.

1   стаття, у виданнях, що входять до переліку наукометричної бази Scopus. 

 

Напрямок наукових досліджень – «Аналіз та обробка геометричних зображень».

 

Профіль в гугл академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1bV8XKEAAAAJ&view_op=list_works